O firmie

Projektowaniem wnętrz zajmuję się od ponad 15 lat. Studia ukończyłam w Katedrze Sztuki na Wydziale Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie. Jako dyplomowany architekt krajobrazu i architekt wnętrz łączę profesjonalizm projektowy z inwencją twórczą.

W 2001r. zdobyłam I Nagrodę w konkursie Ikea na projekt wnętrza „Pokój marzeń – w kawalerce”. Od 2004r. jestem certyfikowanym projektantem Wolsztyńskiej Fabryki Mebli. Firmę ARTNIW-PROJEKT założyłam w 2010r.

Tworzę kompleksowe projekty dla klientów indywidualnych i firm. Współpracuję z firmami remontowo-budowlanymi, biurami architektonicznymi, studiami meblowymi, zakładami stolarskimi i producentami wszelkiego rodzaju produktów do wyposażenia wnętrz.

Zdobyta wiedza i doświadczenie pozwala mi tworzyć projekty łączące wymagania klienta i artystyczną wizję przestrzeni z rzeczywistymi możliwościami ich technicznej realizacji. Moje projekty cechuje dokładność, funkcjonalność i estetyka.

mgr inż. Kinga Niwińska

Etapy powstawania projektu:

  1. 1. Spotkanie

Pierwszym etapem jest zawsze spotkanie i rozmowa, na której wspólnie określamy oczekiwania Klienta i wstępnie ustalamy zakres prac nad projektem. Pomocne mogą okazać się zapisane inspiracje, które ułatwią określenie preferowanego stylu wnętrza.

  1. 2. Przygotowanie umowy

Po spotkaniu przygotowana zostaje umowa z określeniem zakresu projektu, kosztów, terminów wykonania poszczególnych etapów tworzenia projektu, jak również wszystkie inne elementy będące przedmiotem umowy.

  1. 3. Inwentaryzacja

We wnętrzach istniejących inwentaryzacja jest niezbędnym elementem dla przygotowania szczegółowego projektu wykonawczego.

W tych wnętrzach, które są jeszcze w fazie budowy – projekt powstaje w oparciu o dokumentację architektoniczną danego budynku.

  1. 4. Przygotowanie koncepcji projektowej

Koncepcja projektowa zawiera propozycję aranżacji wnętrza/wnętrz oraz rozmieszczenia pomieszczeń w odniesieniu do układu funkcjonalno-przestrzennego. Projekt zostaje przygotowany w jednej lub kilku wersjach o ile pozwala na to układ mieszkania lub domu.

Od początku tworzenia projektu pracujemy na rzutach i wizualizacjach 3D.

Klient może dokładnie wyobrazić sobie wnętrze dzięki fotorealistycznym wizualizacjom 3D, które pozwalają na poruszanie się w wirtualnej przestrzeni projektu.

  1. 5. Rozwinięcie koncepcji projektowej

Etap ten obejmuje dalsze rozwinięcie wybranej propozycji zgodnie z ustaleniami oraz wskazanie niezbędnych zmian instalacyjnych odnośnie wybranego układu, zawiera pełną wizualizacje projektowanych wnętrz wraz z propozycją kolorystyki, materiałów wykończeniowych, mebli, oświetlenia i innych konkretnych elementów wykończeniowych.

W przypadku indywidualnych projektów mebli czy innych autorskich rozwiązań projektowych – szczegóły wykonawcze detali technicznych projektu ustalam z wykonawcami.

  1. 6. Projekt techniczny

Po ukończeniu prac nad koncepcją projektową zostaje opracowany projekt techniczny zawierający rysunki techniczne projektowanych pomieszczeń: rzuty, przekroje wybranych widoków ścian z oznaczeniami i opisem technicznym instalacji i robót dla ekipy remontowo- budowlanej lub zmian lokatorskich uzgadnianych z deweloperem oraz specyfikację materiałową, kolorystykę i elementy wyposażenia poszczególnych pomieszczeń.

Projekt w postaci rzutów i widoków technicznych w skali 1:20 i 1:25 w formie plików PDF oraz zapisanych w postaci plików JPG fotorealistycznych wizualizacji z renderingiem profesjonalnym sporządzonych w programie CAD-Decor PRO przekazany zostaje w formie elektronicznej bądź według życzenia Klienta w formie wydruków w formacie A4.