Stare miasto – miniatury 2

Seria: Stare miasto – miniatury

Tytuł : Szkice

Wymiary: 21cm x 30cm

Akwarela